Sikkerhed

I en stadig mere usikker verden er det vigtigt, at vi kan samarbejde på tværs for at skabe en mere sikker hverdag for borgerne i EU. Dette gør sig især gældende, når vi taler terrorisme eller cyberkriminalitet, der er grænseoverskridende problemer, som vi ikke løser alene. Jeg vil kæmpe for, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde om bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet.