Fokus på kulturen

Jeg mener oprigtigt, at vi skal tale kulturen op, og så skal vi værne om det, mange af os kalder “grundpakken”. Det vil sige det, der oplyser os og giver en fælles forståelse og indsigt i vores kulturarv. Der er ingen tvivl om, at de sidste 20 års kulturpolitik, under slagord som oplevelsesøkonomi og deslige, har ført til en markedsgørelse af kulturlivet, hvor de »andre argumenter«, de dannelsesmæssige argumenter, er blevet sekundære. Det vil jeg gerne have et opgør med.

Fokus på kulturen og væk med besparelserne. Vi skal ikke spare på vores kulturarv. 

Vi skal forstå os selv i en kulturel og historisk sammenhæng. Derfor vil jeg kæmpe for at stoppe nedskæringer og effektiviseringer på kulturområdet, føre en stærk kulturpolitik og sikre fri adgang til kulturarven på statslige museer. 

Læs mine indlæg om emnet her:

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/det-er-fint-hvis-museer-kan-betale-sig-men-det-er-ikke-derfor-vi-har

https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/ECE11029047/vi-skal-vaerne-om-vores-kulturarv/