Klima og miljø

Danmark skal have en ny klimalov

Vores generation er den første og den sidste, der kan nå at handle i tide, efter vi selv har mærket klimaforandringerne.

Der er brug for handling – og derfor foreslår vi Konservative grønne trepartsforhandlinger, hvor både erhvervslivet og klimarådet inddrages. Det skal skabe bindende klimamål NU!

Mine mål og drømme er at forbedre biodiversiteten i naturen samt fjerne unødvendige afgifter og gøre det lettere for virksomheder at producere flydende biogas og distribuere grønnere energi såsom naturgas. 
 

Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at sparke gang i en bæredygtig udvikling. Det er en opgave, som politikere, industri og borgere skal løfte i flok. Jeg vil arbejde for, at vi finder bæredygtige løsninger i forhold til at bekæmpe den klimakrise, vi står over for. Jeg ønsker, at vi:


💚
 Lægger en biodiversitetsstrategi for de 
kommende år, hvor vi har fokus på 
naturbeskyttelse, udlægning af urørt 
skov og flere natura 2000 områder.

💚 Giver plads til store pattedyr i EU og 
Danmark, samtidig med at vi tager hensyn 
til de mennesker, der bliver påvirket af 
lokale bestande såsom erstatning for 
landmænd, der mister et får til ulve. 

💚 Skal have en bedre miljøregulering, og så 
skal meget mere landbrug omlægges til 
økologisk landbrug. Vi foreslår, at 15% af alt 
landbrug skal være økologisk i 2034.

💚 Forbedrer mulighederne for virksomheder, 
som allerede har vind, sol og biogas-
løsninger, så de kan være med til at gøre 
os uafhængige af fossile brændstoffer.