Socialt udsatte og sundhed

Bedre psykiatri og mere fokus på socialt udsatte 

På nuværende tidspunkt bruger vi alt for mange ressourcer på projektmageri samtidig med, at man har sparet på psykiatrien.  De ting, der virker, skal implementeres og ikke holdes i gang kunstigt. Jeg mener, at det er forkert at “gamble” med den sociale indsats over for de svageste i samfundet ved hele tiden at nytænke. Den sociale indsats skal være permanent og ikke projektpræget. Jeg vil have, at vi løser dette. Generelt har vi et problem i forhold til vores prioritering af psykiatrien. Det er på tide at sadle om! Psykiatrien og de sociale områder skal prioriteres, og der skal investeres i forebyggende arbejde. 

Sundhed

Hvis en patient skal have en god og omsorgsfuld behandling, kræver det, at der er ordentlige vilkår for vores sundheds- og plejepersonale. Eksempelvis må unødvendige dokumentationskrav og it-problemer aldrig stå i vejen for at personalet kan levere velfærd. Derfor ønsker vi at skabe gode arbejdsvilkår for sundheds- og plejepersonalet, så de kan levere den bedste pleje og omsorg.